top of page

GEEFT TERUG

HET BELEID

1. Inleiding

1.1 We begrijpen dat u van tijd tot tijd een product aan ons wilt retourneren.

1.2 We hebben dit beleid opgesteld om u in staat te stellen producten aan ons te retourneren in passende omstandigheden.

1.3 Dit beleid is alleen van toepassing op regio's in het VK en de EU.

1.4 Dit beleid is van toepassing op alle bestellingen in het VK en de EU die via onze website worden ingediend.

1.5 Dit document heeft geen invloed op eventuele wettelijke rechten die u als consument heeft (zoals rechten op grond van de Consumer Contracts (Information, Cancellation and Extra Charge) Regulations 2013 of de Consumer Rights Act 2015).

2. Retourneren

2.1 Als je geen ander wettelijk recht hebt om een product te retourneren en een terugbetaling of omruiling te ontvangen, heb je niettemin het recht om een product aan ons te retourneren en een terugbetaling te ontvangen in overeenstemming met dit beleid als:

(a) we het geretourneerde product binnen 21 dagen na de datum van verzending van het product naar u ontvangen;

(b) het geretourneerde GeoSmartPro-product is ongebruikt, in de originele ongeopende verpakking (met eventuele verzegeling of krimpfolie intact), met eventuele labels er nog aan, en verder in een staat die ons in staat stelt het product als nieuw te verkopen;

(c) u voldoet aan de procedure uiteengezet in dit beleid met betrekking tot het retourneren van het product; en

(d) geen van de uitsluitingen uiteengezet in dit beleid zijn van toepassing.

3. Retourprocedure

3.1 Om gebruik te maken van uw rechten onder dit beleid, moet u contact met ons opnemen via support@geosmartpro.com om een retourautorisatienummer te verkrijgen, en vervolgens het product naar ons opsturen met een begeleidende nota met vermelding van dat nummer.

3.2 Producten die onder dit beleid worden geretourneerd, moeten per Royal Mail Signed For levering worden verzonden naar het retouradres dat is opgegeven door GeoSmartPro nadat contact is opgenomen.

3.3 U bent verantwoordelijk voor het betalen van de verzendkosten in verband met retourzendingen onder deze polis. Als het product een fout van de fabrikant heeft, betaalt GeoSmartPro de kosten die gepaard gaan met het retourneren van producten in overeenstemming met dit beleid.

 

4. Uitsluitingen

4.1 De volgende staat(en) van het product mogen niet worden geretourneerd onder dit beleid:

(a) GeoSmartPro product(en) per ongeluk beschadigd door de klant binnen de retourperiode;

(b) GeoSmartPro-product(en) in volledig werkende staat verkeren en zijn geopend en uit de verpakking zijn gehaald (inclusief eventuele verzegeling of krimpfolie);

(g) elk product dat op bestelling is gemaakt;

(h) elk product dat voor u is gepersonaliseerd of aangepast.

 

5. Terugbetalingen

5.1 We zullen u de prijs terugbetalen die u aan ons hebt betaald met betrekking tot elk product dat correct door u is geretourneerd in overeenstemming met dit beleid.

5.2 We zullen u de oorspronkelijke leveringskosten met betrekking tot het geretourneerde product niet terugbetalen.

5.3 We vergoeden geen kosten die u maakt om het product aan ons te retourneren, tenzij en alleen als het product een fabricagefout heeft.

5.4 We zullen gewoonlijk al het geld dat we van u hebben ontvangen, terugbetalen via dezelfde methode die u oorspronkelijk heeft gebruikt om uw aankoop te betalen.

5.5 We zullen de aan u verschuldigde terugbetaling zo snel mogelijk verwerken en in ieder geval binnen 30 dagen na de dag waarop we uw geretourneerde product hebben ontvangen.

6. Onjuiste retouren

6.1 Als u een product retourneert in strijd met dit beleid, en u heeft geen ander wettelijk recht op restitutie of omruiling met betrekking tot dat product:

(a) we zullen de aankoopprijs niet terugbetalen of het product omruilen;

(b) we mogen het geretourneerde product behouden totdat u ons het extra bedrag betaalt dat we in rekening kunnen brengen voor herlevering van het geretourneerde product; en

(c) als we de betaling van een dergelijk extra bedrag niet ontvangen binnen 14 dagen na het uitbrengen van een betalingsverzoek, kunnen we het geretourneerde product naar eigen goeddunken vernietigen of anderszins verwijderen zonder enige aansprakelijkheid jegens u.

 

7. Onze gegevens

7.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door GeoSmartPro Ltd.

7.2 Onze hoofdvestiging is GeoSmartPro Ltd, 1.70 Watford Croxley, 1st  Verdieping, Gebouw 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA.

7.3 U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post, met gebruikmaking van het hierboven vermelde postadres;

(b) het gebruik van het contactformulier op onze website;

(c) telefonisch, indien  er is op dat moment een contactnummer op onze website gepubliceerd; of

(d) per e-mail, gebruikmakend van het e-mailadres dat van tijd tot tijd op onze website wordt gepubliceerd.

bottom of page