top of page

GEOSMARTPRO APP PRIVACYBELEID

De app GeoSmartPro Ltd. en de bijbehorende services zijn ontworpen om slimme apparaten of producten te bedienen. Als u een GeoSmartPro-apparaat of -producten koopt en de GeoSmartPro-app downloadt en gebruikt of gerelateerde GeoSmartPro-websites gebruikt, bent u gebonden aan de voorwaarden van de relevante overeenkomst, inclusief deze privacyverklaring. Deze mededeling kan van tijd tot tijd veranderen, dus u dient deze regelmatig te controleren.

 

Het privacybeleid beschrijft welke informatie door GeoSmartPro wordt verzameld en opgeslagen.

 

GeoSmartPro Ltd.-applicatie en gerelateerde websites (elk respectievelijk een "App" of een "Site") zijn mogelijk gecontracteerd met een derde partij ("wij", "ons" of "onze") om een vlotte operatie. Via onze app bieden we je de mogelijkheid om onze smart device(s) of product(en) te bedienen en desgewenst ook met anderen te delen.

 

Welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken?

 

De informatie die we van gebruikers leren, helpt ons om uw GeoSmartPro-ervaring te personaliseren en voortdurend te verbeteren. In deze privacyverklaring betekent "Persoonsgegevens" informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren, hetzij alleen op basis van die informatie, hetzij op basis van die informatie en andere informatie waartoe we toegang hebben over die persoon. "Smart Devices" verwijst naar die niet-standaard computerapparaten die zijn geproduceerd of vervaardigd door hardwarefabrikanten, met een mens-machine-interface en de mogelijkheid om gegevens te verzenden die draadloos verbinding maken met een netwerk, inclusief apparaat(en) of product(en). In het geval dat we nieuwe apparaten aan onze apparaten toevoegen, zijn deze voorwaarden van toepassing op dergelijke nieuwe apparaten.

 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

 

Om onze diensten aan u te kunnen leveren, zullen wij u vragen om de nodige persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om die diensten te verlenen. Als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen we u mogelijk onze producten of diensten niet leveren.

 

Informatie die u ons vrijwillig verstrekt

 

 • Account- of profielgegevens:wanneer u een account bij ons registreert, kunnen we uw contactgegevens verzamelen, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer en gebruikersnaam. Tijdens uw interactie met onze Producten kunnen we uw bijnaam, profielfoto, landcode, taalvoorkeur of tijdzone-informatie verder verzamelen voor uw account.

 • Feedback:wanneer we feedback- en suggestiefuncties in onze producten gebruiken, verzamelen we uw e-mailadres, mobiele telefoonnummer en uw feedbackinhoud om uw problemen op te lossen en apparaatstoringen tijdig op te lossen en om onze producten en diensten te verbeteren.

 

Informatie die we automatisch verzamelen

 

 • Apparaatinformatie:wanneer u met ons product communiceert, verzamelen we automatisch apparaatinformatie, zoals het MAC-adres van uw apparaten, IP-adres, draadloze verbindingsinformatie, type en versie van het besturingssysteem, versienummer van de applicatie, identificatiecode voor pushmeldingen, logbestanden en netwerk- en mobiele netwerkinformatie.

 • Gebruiksgegevens:tijdens uw interactie met onze Sites en Services verzamelen we automatisch gebruiksgegevens met betrekking tot bezoeken, klikken, downloads, verzonden/ontvangen berichten en ander gebruik van onze Sites en Services.

 • Loggegevens :wanneer u onze app gebruikt, kunnen de toepassings- en uitzonderingslog worden geüpload. Het uitzonderingslogboek identificeert fouten of problemen en wordt gebruikt om te helpen bij het oplossen van problemen met een apparaat of services.

 • Locatiegegevens:we kunnen informatie verzamelen over uw realtime nauwkeurige of niet-nauwkeurige geolocatie wanneer u onze specifieke producten of services gebruikt, zoals robotreiniger en weerservice.

Verwante informatie over slimme apparaten:

 

 • Basisinformatie van Smart Devices:wanneer u uw Smart Devices verbindt met onze Producten of Diensten, kunnen we basisinformatie over uw Smart Devices verzamelen, zoals apparaatnaam, apparaat-ID, online status, activeringstijd, firmwareversie en eventuele upgrade-informatie of informatie nodig voor upgrades.

 • Informatie gerapporteerd door Smart Devices:Afhankelijk van de verschillende Smart Devices waarmee u verbinding wilt maken vanuit onze Producten of Diensten, kunnen we verschillende informatie verzamelen die door uw Smart Devices wordt gerapporteerd. Slimme gewichten of fitnesstrackers kunnen bijvoorbeeld uw lengte, gewicht, lichaamsvetmassa (BFM), BMI en skeletspiermassa (SMM) rapporteren; slimme camera's kunnen afbeeldingen of video's melden die ermee zijn vastgelegd.

Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking van Persoonsgegevens

 

Het doel waarvoor we informatie over u kunnen verwerken, is als volgt:

 

 • Diensten aan u verlenen:wij verwerken uw account- en profielgegevens, apparaatgegevens, gebruiksgegevens, locatiegegevens en informatie over smartapparaten om u onze producten en diensten te leveren die u hebt aangevraagd of gekocht. De wettelijke basis voor deze verwerking is een contract met u om diensten te verlenen en uw apparaten te ondersteunen volgens onze gebruiksvoorwaarden.

 • Onze services verbeteren:we verwerken uw apparaatinformatie, gebruiksgegevens, locatie-informatie en smart device-gerelateerde informatie om de functies en veiligheid van onze producten te waarborgen, om onze producten en services te ontwikkelen en te verbeteren, om de efficiëntie van onze activiteiten te analyseren en om te voorkomen dat en frauduleus of ongepast gebruik op te sporen. De wettelijke basis voor deze verwerking is om ons contract met u uit te voeren volgens onze gebruiksvoorwaarden.

 • Niet-marketingcommunicatie:we verwerken uw persoonlijke gegevens om u belangrijke informatie over de Services, wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid en/of andere administratieve informatie te sturen. Omdat deze informatie belangrijk kan zijn, kunt u zich niet afmelden voor het ontvangen van dergelijke berichten. De wettelijke basis voor deze verwerking is om ons contract met u uit te voeren volgens onze gebruiksvoorwaarden.

 

 • Marketingcommunicatie:we kunnen uw persoonsgegevens verwerken om u marketing- en promotiemateriaal te verstrekken over onze producten en diensten. Als we dat doen, bevat elk bericht dat we u sturen instructies waarmee u kunt afmelden voor het ontvangen van toekomstige berichten van die aard. De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming. Bovendien, als u ermee instemt om deel te nemen aan onze loterij, wedstrijd of andere promoties, kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om dergelijke activiteiten te beheren.

 • Personalisering:we kunnen uw account- en profielgegevens, gebruiksgegevens, apparaatinformatie verwerken om de productprestaties te personaliseren en om u diensten op maat aan te bieden, zoals het aanbevelen en weergeven van informatie en advertenties over producten die bij u passen, en om u uit te nodigen om deel te nemen in onderzoeken met betrekking tot uw gebruik van onze Producten. De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming.

 • Wettelijke naleving:we kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken als we van mening zijn dat dit nodig of gepast is: (a) om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving; (b) om te voldoen aan juridische procedures; (c) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties (d) om onze algemene voorwaarden te handhaven; (e) om onze activiteiten, zaken en systemen te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van andere gebruikers, waaronder u, te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen na te streven of de schade die we kunnen lijden te beperken.

 

Met wie delen we Persoonsgegevens?

 

Bij GeoSmartPro delen we persoonlijke gegevens alleen op manieren die we u vertellen. We kunnen uw Persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers:

 • Aan onze externe serviceproviders die bepaalde bedrijfsgerelateerde functies voor ons uitvoeren, zoals websitehosting, gegevensanalyse, betalings- en creditcardverwerking, infrastructuurvoorziening, IT-services, klantenservice, e-mailbezorgservices en andere soortgelijke services om hen in staat te stellen diensten aan ons te verlenen.

 • Aan onze klanten en andere zakenpartners die u, direct of indirect, uw Smart Devices en/of netwerken en systemen leveren waarmee u toegang krijgt tot en gebruik maakt van onze Sites en Diensten.

 • Aan een gelieerde of andere derde partij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van ons bedrijf, onze activa of aandelen (inclusief maar niet beperkt tot in verband met een faillissement of soortgelijke procedure). In een dergelijk geval wordt u via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze website op de hoogte gebracht van elke verandering in eigendom, onverenigbaar nieuw gebruik van uw persoonlijke informatie en keuzes die u mogelijk heeft met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

 • Als wij van mening zijn dat dit nodig of gepast is: (a) om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving; (b) om te voldoen aan juridische procedures; (c) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, inclusief openbare en overheidsinstanties buiten uw land van verblijf; (d) om onze algemene voorwaarden af te dwingen; (e) om onze activiteiten, zaken en systemen te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van andere gebruikers, waaronder u, te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen na te streven of de schade die we kunnen lijden te beperken.

 • Aan dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen binnen onze bedrijfsfamilie, om reguliere zakelijke activiteiten uit te voeren.

 

Met uitzondering van de hierboven beschreven derden, alleen aan derden met uw toestemming.

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

 

Wij respecteren uw rechten en controle over uw persoonsgegevens. U kunt een van de volgende rechten uitoefenen:

 

 • Via het “Profiel – Persoonlijk Centrum” in onze Producten (voor productversie 3.2 en hoger)

 • Door ons te e-mailen op  support@geosmartpro.com (voor productversie vóór 3.2)

 

U hoeft geen vergoeding te betalen en wij streven ernaar om binnen 30 dagen te reageren. Als u besluit ons een e-mail te sturen, geef dan in uw verzoek duidelijk aan welke informatie u wilt wijzigen, of u uw persoonlijke informatie uit onze database wilt laten verwijderen of laat ons op een andere manier weten welke beperkingen u aan onze gebruik van uw persoonlijke gegevens. Houd er rekening mee dat we u om veiligheidsredenen kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we verdere actie ondernemen op uw verzoek.

 

Jij mag:

 

 • Toegang vragen tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken;

 • Verzoek dat we onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie over u corrigeren;

 • Verzoek om verwijdering van persoonlijke gegevens over u;

 • Beperkingen, tijdelijk of permanent, aanvragen voor onze verwerking van sommige of alle persoonlijke gegevens over u;

 • Verzoek om overdracht van persoonlijke informatie aan u of een derde partij wanneer we de gegevens verwerken op basis van uw toestemming of een contract met u, en waar onze verwerking is geautomatiseerd; en

 • Afmelden of bezwaar maken tegen ons gebruik van persoonlijke gegevens over u wanneer ons gebruik is gebaseerd op uw toestemming of onze legitieme belangen.

Informatiebeveiligingswaarborgen

 

We gebruiken commercieel redelijke fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om de integriteit en veiligheid van uw persoonlijke informatie te behouden. GeoSmartPro biedt in samenwerking met derden verschillende beveiligingsstrategieën om de gegevensbeveiliging van gebruiker en apparaat effectief te waarborgen. Wat betreft apparaattoegang werkt GeoSmartPro met derden en hun eigen algoritmen worden gebruikt om gegevensisolatie, toegangsauthenticatie en autorisatie aan te vragen. Wat datacommunicatie betreft, wordt communicatie met behulp van beveiligingsalgoritmen en transmissiecoderingsprotocollen en commerciële informatiecoderingstransmissie op basis van dynamische sleutels ondersteund. Wat de gegevensverwerking betreft, worden strikte gegevensfiltering en -validatie en volledige gegevensaudit toegepast. Wat betreft gegevensopslag, alle vertrouwelijke informatie van gebruikers wordt veilig gecodeerd voor opslag. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de veiligheid van een account dat u bij ons heeft in gevaar is gebracht), moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen van het probleem door een e-mail te sturen naar  support@geosmartpro.com .

 

Bewaartermijn informatie

 

We verwerken uw persoonsgegevens voor de minimale periode die nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij er een specifieke wettelijke vereiste voor ons is om de gegevens voor een langere bewaartermijn te bewaren. We bepalen de juiste bewaartermijn op basis van de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van uw persoonlijke gegevens, en nadat de bewaartermijn is verstreken, vernietigen we uw persoonlijke gegevens. Wanneer we dit om technische redenen niet kunnen, zullen we ervoor zorgen dat passende maatregelen worden genomen om verder dergelijk gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

 

Wijzigingen in deze beleidsverklaring

 

We kunnen deze privacyverklaring bijwerken om wijzigingen in onze informatiepraktijken weer te geven. Als we materiële wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen per e-mail (verzenden naar het e-mailadres dat is opgegeven in uw account) of door middel van een bericht in de mobiele applicaties voordat de wijziging van kracht wordt. We raden u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen voor de laatste informatie over onze privacypraktijken.

 

Als u vragen heeft over onze praktijken of deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via e-mail op:  support@geosmartpro.com

E-mailadres van de ontwikkelaar: gspskills@gmail.com

bottom of page